Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring verklaring pcosplatform.nl

Via de website www.pcosplatform.nl worden persoonsgegevens verwerkt. PCOS Platform vindt jouw privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten bezoekers van pcosplatform.nl en nieuwsbriefleden hebben.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van PCOS Platform deel jij de volgende gegeven met ons:

  • Je naam
  • Je e-mailadres

Je naam wordt in de nieuwsbrief gebruikt als persoon aan wie we de brief kunnen richten. Wij verwerken je naam en e-mailadres alleen als jij deze zelf met ons hebt gedeeld. Het is altijd mogelijk om je gegevens weer te laten verwijderen.

Daarnaast gebruikt pcosplatform.nl cookies. In ons cookiebeleid kun je daar alles over lezen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PCOS Platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

Je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel staat in ons cookiebeleid vermeld.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

PCOS Platform neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze bezoekers of nieuwsbriefleden.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

PCOS Platform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken.

Je naam en e-mailadres bewaren wij alleen zolang je nog ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Twee keer per jaar verwijderen wij alle gegevens van nieuwsbriefleden die langer dan 6 maanden geen nieuwsbrief hebben ontvangen of geopend.

Hier zijn de bewaartermijnen per cookie vermeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PCOS Platform verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij zullen deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan zijn dat wij een afspraak maken met een bedrijf om voor ons een opdracht uit te voeren voor de verdere ontwikkeling van PCOS Platform. Met die bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PCOS Platform blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Je naam en e-mailadres zijn daarom bij hen opgeslagen. PCOS Platform en Mailchimps hebben een verwerkersovereenkomst gesloten. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten maar wordt ook door veel bedrijven in Nederland gebruikt. Mailchimp geeft aan dat hun data verwerking voldoet aan de eisen van de GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Cookies

Zie ons cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door zelf op de links onderaan een nieuwsbrief te klikken: ‘update je voorkeuren’ om je gegevens te veranderen en ‘meld me af’ om je voor de nieuwsbrief af te melden.

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PCOS Platform en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PCOS Platform zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen vier weken.

PCOS Platform wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PCOS Platform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

Over deze privacy- en cookieverklaring

Via de privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl hebben wij deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. Deze hebben wij verder gespecificeerd waar nodig en op verschillende plekken de leesbaarheid aangepast.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring, laat het ons weten via [email protected].

Wij behouden het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Hierbij zullen wij uiteraard blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 15 juli 2020.

 

Contactgegevens

Isabelle Suurland (eigenaresse van www.pcosplatform.nl), gevestigd aan Ruychaverstraat 19 2013GE Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gratis masterclass 'In 4 stappen van PCOS naar balans zodat je klachtenvrij door het leven kunt en je de kans op zwangerschap vergroot'

Gratis masterclass 'In 4 stappen van PCOS naar balans'

loes-isabelle