Gratis masterclass 22 en 24 april

In 4 stappen van PCOS naar hormonale balans

Gratis masterclass 22 en 24 april In 4 stappen van PCOS naar hormonale balans

Disclaimer

De artikelen en informatie op deze website (pcosplatform.nl) zijn niet bedoeld als medisch advies. Bezoekers van pcosplatform.nl vallen onder ons privacybeleid.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

U: de gebruiker van de website
Gebruiken: iedere handeling die u op of met de webpagina uitvoert
Eigenaar: de eigenaren van PCOS Platform (Isabelle Suurland en Loes Reus)
De inhoud: alle op de website aanwezige inhoud, waaronder teksten, video- en geluidsfragmenten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten.
Webpagina: iedere webpagina waarop een link naar de disclaimer geplaatst is.
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet of winst, of ander economisch nadeel.

Door een pagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina:

  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste inhoud en/of schade die hieruit voortvloeit.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud of het delen daarvan maakt inbreuk op de intellectuele rechten van eigenaar.
  • Toestemming tot het gebruik of delen van de inhoud dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

De founders van PCOS Platform, Isabelle Suurland en Loes Reus, zijn geen artsen of medische professionals. Geen van de informatie in dit product en/of document of inhoud met betrekking tot dit product en/of document en op deze gehele website mag worden opgevat als medisch advies, vervanging voor medicatie, ziektepreventie, ziektebehandeling of ziektediagnose. Het product en/of document en deze gehele website bevat de meningen en ideeën van de auteurs (Isabelle Suurland en Loes Reus). Niets is bedoeld ter vervanging van het advies of de zorg van een bevoegde medische professional. De enige aanbeveling die we doen is om ALTIJD met een erkende medische zorgverlener te praten voordat je wijzigingen aanbrengt in jouw behandeling en/of zorgroutine, inclusief (maar niet beperkt tot) voeding, supplementen, oefeningen, producten voor persoonlijke verzorging, producten voor thuisverzorging, enz.

Het product en alle informatie op deze website is gegeneraliseerd en bevat geen persoonlijk advies, persoonlijke aanbeveling of suggestie. Wees je vooral zelfbewust en houd rekening met jouw eigen persoonlijke situatie.

Er zijn geen gegarandeerde resultaten verbonden aan dit product en/of document en de informatie op op de gehele website. De koper en/of gebruiker van dit product en/of document en de website aanvaardt alle aansprakelijkheid met betrekking tot alle acties die worden ondernomen met betrekking tot dit product en/of document en de gehele website of gerelateerde inhoud. De auteurs en uitgevers (Isabelle Suurland en Loes Reus van PCOS Platform) ontkennen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor verlies of risico, persoonlijk of anderszins, die als gevolg daarvan, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik en de toepassing van de inhoud van dit product en/of document en de gehele website.

Alle inhoud, inclusief opnames, dia’s, hand-outs, handleidingen, recepten, video’s, enquêtes, bronnen, enz. zijn eigendom van PCOS Platform en kunnen niet worden gekopieerd, verkocht, opnieuw geformatteerd, opnieuw geformuleerd of opnieuw gedistribueerd zonder duidelijke en schriftelijke toestemming van Isabelle Suurland én Loes Reus van PCOS Platform. Elke niet-naleving van de bovenstaande verklaring zal leiden tot juridische stappen.

De gekochte producten en/of documenten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door één huishouden. Dit betekent dat de koper deze informatie mag delen met zijn echtgeno(o)t(e) of partner, maar met niemand anders buiten zijn/haar huis, inclusief vrienden of familie.

Iedereen die dit verzoek niet respecteert en zijn/haar inloggegevens deelt met anderen buiten zijn huishouden, verliest onmiddellijk de toegang tot het betreffende product en/of document en/of de besloten community. Vanwege het educatieve karakter en de downloadbare inhoud van de producten en/of documenten kan het niet worden terugbetaald.

error: De inhoud is beschermd!